Klik hier om WhatsApp te openen

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is het rapport dat u ontvangt naar aanleiding van een aankoopkeuring. Hierin staan de gebreken en kosten beschreven van de aan te kopen woning. Wanneer u van plan bent een bestaande woning te kopen, is het belangrijk te weten wat de eventueel bijkomende onderhoudskosten zijn. Een aankoopkeuring is een visuele inspectie, die u een beeld geeft van de bouwkundige staat van de aan te kopen woning. U kunt de keuring gebruiken om uw aankoopbeslissing op te baseren en te onderhandelen over de koopprijs. Een aankoopkeuring is echter geen taxatie. Door middel van een taxatie wordt de vrije verkoopwaarde (marktwaarde) van een woning vastgesteld en wordt er niet specifiek naar het onderhoud van de woning en haar eventuele gebreken gekeken.

Nieuw modelkoopcontract

Sinds 1 februari  2018 is het nieuwe modelkoopcontract in gebruik. Hiermee wordt een woning onder voorbehoud aangekocht. Het huis is dan van jou als de financiering rondkomt én de bouwkundige keuring (een ander woord voor aankoopkeuring) niks oplevert. Steeds meer kopers zagen namelijk af van kopen onder voorbehoud. Dit omdat de verkoper van de consument kan eisen dat er geen aankoopkeuring komt, maar dat hij direct instemt met de koop. Voor de koper zelf voelt het op de krappe woningmarkt vaak als een grote gunst om een woning te mogen kopen, waardoor ze afzien van hun ‘recht’ op een bouwkundige keuring.

Waarmee kunnen we je helpen?