Hypotheekbegrippen

Koopakte

Een koopakte is een koopovereenkomst van onroerend goed waarbij de koper een consument is en een overeenkomst die schriftelijk moet worden vastgelegd. In de koopakte neemt men onder andere de personalia, koopsom, gegevens van de woning en ontbindende bepalingen op.

Over hypotheken

Hypotheekaktekosten

Hypotheekaktekosten zijn de kosten die de notaris in rekening brengt voor het opmaken en passeren van de hypotheekakte en de recherche en registratie in het kadaster.