Klik hier om WhatsApp te openen

Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering? Deze specifieke verzekering dekt schade aan derden, die jij of leden van je gezin per ongeluk veroorzaken. Iemand anders kan de kosten bij je claimen en die kunnen snel oplopen. Met de aansprakelijkheidsverzekering wordt zowel materiële als fysieke schade gedekt. Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht is, is deze verzekering onmisbaar. Bij het afsluiten kun je vaak kiezen uit een alleenstaande dekking of gezinsdekking. Zo bepaal je zelf of je naast de standaard meeverzekerde nog extra gezinsleden wilt meeverzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering dekt letselschade

Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade is doorgaans niet verzekerd. Ook schade aan gehuurde zaken is niet gedekt.

Particulieren

Particulieren kunnen zich verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De AVP is een verzekering die de verzekerde en haar gezin verzekert tegen het risico van aansprakelijkheid. Een bedrijf of vrijberoepbeoefenaar kan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB) afsluiten.

Verschil aansprakelijkheidsverzekering en WA-verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering wordt vaak verward met een WA-verzekering. Het verschil tussen een WA-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering is dat een WA-verzekering een verplichte verzekering is en een aansprakelijkheidsverzekering niet. Er is ook een groep waarbij een aansprakelijkheidsverzekering gelijkgesteld is aan de WA-verzekering en dus verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor jagers en voor exploitanten van kerncentrales.

Waarmee kunnen we je helpen?