Hypotheekbegrippen

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke lijfrente wordt gebruikt om gedurende een bepaalde periode het inkomen uit pensioen te verhogen. Als je kiest voor een tijdelijke uitkering dan mag de ingangsdatum van de uitkering maximaal zijn als je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Het is wettelijk niet mogelijk om een latere ingangsdatum te kiezen. Indien je al eerder met pensioen gaat is dat meestal de ingangsdatum van de tijdelijke lijfrente. De minimale looptijd voor een tijdelijke lijfrenteverzekering is 5 jaar. De maximale hoogte van de jaaruitkering voor tijdelijke oudedagslijfrente bedraagt in 2018 € 21.483,-.

 

Over hypotheken

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering kent twee hoofdvormen. Bij de eerste vorm keert de verzekering geld uit bij overlijden waarmee de kosten betaald kunnen worden. Bij de andere vorm wordt de begrafenis of …