Hypotheekbegrippen

Woningverbeteringssubsidie

In bepaalde gevallen is voor verbeteren van een bestaande woning een woningverbeteringssubsidie te verkrijgen. Inlichtingen kun je krijgen bij je gemeente. De gemeente beslist over de toekenning.

Over hypotheken

Ongebouwde eigendommen

Ongebouwde eigendommen zijn onroerende zaken die niet bebouwd zijn zoals een perceel bosgrond of een stuk bouwgrond.