Hypotheekbegrippen

Woningverbeteringssubsidie

In bepaalde gevallen is voor verbeteren van een bestaande woning een woningverbeteringssubsidie te verkrijgen. Inlichtingen kun je krijgen bij je gemeente. De gemeente beslist over de toekenning.

Over hypotheken

Open eind constructie

Een open eind constructie is een clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen kunnen worden verlengd.