Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek lost men gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag af. Het vaste bedrag dat men maandelijks kwijt is aan de hypotheek heet de annuïteit en bestaat deels uit rente, deels uit aflossing. Binnen de annuïteit wordt het rentedeel steeds kleiner, aangezien het aflossen ertoe leidt dat de uitstaande hypotheekschuld waarover men rente betaalt daalt. De maandelijkse annuïteit blijft echter onveranderd, wat betekent dat het aflossingsdeel steeds groter wordt gedurende de looptijd, omdat het rentedeel krimpt. In het geval van een annuïteitenhypotheek blijven de bruto lasten, bij een gelijkblijvend rentepercentage, gedurende de gehele looptijd gelijk. De netto lasten nemen echter toe gedurende de looptijd, gezien de afname van het rente bedrag. Dit omdat het bedrag waarmee men profiteert van hypotheekrenteaftrek steeds lager wordt.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek:

  • lage lasten in de beginperiode waardoor men meer kan lenen dan bij bijvoorbeeld een lineaire hypotheek;
  • groot inflatievoordeel doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd geschiedt en er tussentijds meermaals sprake is geweest van inflatiecorrectie in het inkomen.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek:

  • weinig vermogensopbouw in de beginperiode;
  • stijgende netto lasten door een kleine wordend (aftrekbaar) rentedeel;
  • in verhouding meer rente te betalen door minder snelle aflossing.

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan over een (annuïteiten)hypotheek!

Over hypotheken

Precariorechten

Precariorechten zijn bijvoorbeeld het recht om boven de openbare grond balkons te hebben of het recht om openbare grond tijdelijk te mogen gebruiken, in verband met een verbouwing.