Klik hier om WhatsApp te openen

Annuïteitenhypotheek

Sinds 2013 krijg je alleen als je een lineaire of annuïteitenhypotheek afsluit de zo gewilde hypotheekrenteaftrek. Van die twee hypotheekvormen is de annuïteitenhypotheek veruit het meest populair. Maar wat is een annuïteitenhypotheek precies? Bij een annuïteitenhypotheek los je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag af. De som die je maandelijks kwijt bent aan de hypotheek, heet ‘annuïteit.’ Dit bestaat deels uit rente en deels uit aflossing. Binnen de annuïteit wordt het rentedeel steeds kleiner, omdat het aflossen ertoe leidt dat de uitstaande hypotheekschuld waarover je rente betaalt daalt. De maandelijkse annuïteit blijft echter onveranderd. Het aflossingsdeel wordt dus steeds groter gedurende de looptijd, omdat het rentedeel krimpt.

Bruto- en nettolasten

In het geval van een annuïteitenhypotheek blijven de bruto lasten bij een gelijkblijvend rentepercentage de gehele looptijd hetzelfde. De netto lasten nemen echter toe gedurende de looptijd van je annuïteitenhypotheek, omdat het rentebedrag steeds verder afneemt. Het bedrag waarmee je profiteert van hypotheekrenteaftrek, wordt dus steeds lager. Past een annuïteitenhypotheek bij jou? Bereken hier zelf hoeveel je maximaal zou kunnen lenen. Advies nodig? Onze experts staan voor je klaar!

Rekenvoorbeeld annuïteitenhypotheek

Om het inzichtelijker te maken geven we hier een snel rekenvoorbeeld. Wil je een annuïteitenhypotheek van bijvoorbeeld €300.000,- afsluiten? Laten we tevens uitgaan van een looptijd van dertig jaar en een hypotheekrente van 2%. De maandelijkse annuïteit bedraagt dan €1.109,-. Dit is jouw bruto-maandlast en bestaat uit aflossing (€609,- in de eerste maand) en rente (€500,- in de eerste maand). De daaropvolgende maand stijgt het bedrag dat je aflost, maar gaat het rentegedeelte omlaag. Iedere maand komen de bruto-maandlasten op precies hetzelfde bedrag neer.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek

  • Lage lasten in de beginperiode waardoor je maandelijks meer te besteden hebt dan in geval van een lineaire hypotheek;
  • Groot inflatievoordeel doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd geschiedt. Tussentijds is er dus meermaals sprake geweest van inflatiecorrectie in het inkomen.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek

  • Relatief weinig vermogensopbouw in de beginperiode;
  • Stijgende netto lasten door een kleine wordend (aftrekbaar) rentedeel;

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan voor een (annuïteiten)hypotheek!

Waarmee kunnen we je helpen?