Klik hier om WhatsApp te openen

Openbaar pandrecht

Bij een openbaar pandrecht komt het pandrecht tot stand door een onderhandse akte of authentieke akte plus een mededeling aan de schuldenaar. Dit in tegenstelling tot het stil pandrecht, waar er geen mededeling wordt gedaan aan de schuldenaar.

Waarmee kunnen we je helpen?