Hypotheekbegrippen

Estate planning

Het begrip ‘estate planning’ wordt gebruikt voor alles wat te maken heeft met de overgang en instandhouding van vermogen. Estate planning heeft voornamelijk tot doel het opgebouwd vermogen fiscaal voordelig over te dragen aan erfgenamen.

Over hypotheken

Rentemarge

Het verschil tussen de debetrente en creditrente is de rentemarge. Deze rentemarge is de voornaamste bron van inkomen voor een bank.