Hypotheekbegrippen

Estate planning

Het begrip ‘estate planning’ wordt gebruikt voor alles wat te maken heeft met de overgang en instandhouding van vermogen. Estate planning heeft voornamelijk tot doel het opgebouwd vermogen fiscaal voordelig over te dragen aan erfgenamen.

Over hypotheken

Verklaring van erfrecht

Aan de hand van een verklaring van erfrecht wordt een nalatenschap verdeeld. De verklaring van erfrecht wordt door de notaris afgegeven.