Klik hier om WhatsApp te openen

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde verzekering. De uitkering van de verzekering (ofwel aan het einde van de looptijd, ofwel bij overlijden) wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. Alleen huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een levenhypotheek op hun huis hebben, kunnen nog gebruik maken van deze hypotheekvorm.

Hypotheeklasten gelijk bij levenhypotheek

Bij een levenhypotheek lost iemand gedurende de gehele looptijd niet af op de hypotheek. De hypotheeklasten bestaan enerzijds uit een rentebedrag, wat bij een gelijkblijvende rente de gehele looptijd hetzelfde blijft. Anderzijds bestaat dit bedrag uit een premie voor de levensverzekering (een beleggingsdeel en een overlijdensrisicoverzekering). De bruto en netto hypotheeklasten blijven, bij gelijkblijvende rente, de gehele looptijd gelijk.

Strengere regels levenhypotheek

Het grote voordeel van de levenhypotheek was het fiscale voordeel. Bij een levenhypotheek werd gedurende de looptijd van de hypotheek niks afgelost, maar pas aan het einde van de overeenkomst. Hierdoor werd maximaal geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Dit is sinds 2013 veranderd en alleen diegenen die al een levenhypotheek hebben, mogen deze bestaande levenhypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun recht op hypotheekrenteaftrek te verliezen.

KEW

Indien je de verzekering aan laat merken als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), hoef je geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde kapitaal te betalen gedurende de looptijd van de verzekering. Ook de KEW is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en bovendien al een KEW bij de hypotheek hebben.

Voordelen van de levenhypotheek:

  • bij een winstdelende polis deel je mee in de winst van de verzekeraar;
  • bij gelijkblijvende rente blijven zowel de bruto als netto lasten gedurende de looptijd gelijk.

Nadelen van de levenhypotheek:

  • geen zekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd, het is dus onzeker of (het beoogde deel van) de hoofdsom daadwerkelijk kan worden afgelost;
  • de hoogte van de afkoopwaarde van de polis bij tussentijdse beëindiging is niet vooraf vast te stellen en dus onzeker
  • wie een levenhypotheek afsluit na 1 januari 2013 kan geen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek

Waarmee kunnen we je helpen?