Klik hier om WhatsApp te openen

VINEX-locaties

Vinex-locaties zijn uitbreidingsgebieden aan de rand van de grote steden die worden genoemd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Deze bouwlocaties zijn uitbreidingsgebieden die meestal gelegen zijn op de grens van een stedelijk en landelijk gebied.

Waarmee kunnen we je helpen?