Hypotheekbegrippen

Jurisprudentie

Jurisprudentie zijn vastgelegde uitspraken van de rechterlijke macht over een reeks van jaren. In rechtszaken kan er vervolgens verwezen worden naar eerdere zaken, jurisprudentie. De rechter zal vaak aansluiting zoeken bij de gangbare eerdere uitspraken.

Over hypotheken

Lijfrenteaftrek

Lijfrenteaftrek zijn de door de fiscus vastgestelde maximale bedragen van aftrekbare premies voor een lijfrentevoorziening.