Klik hier om WhatsApp te openen

Hypotheekbegrippen

Huurkoop

Huurkoop houdt koop en verkoop op afbetaling in, waarbij wordt overeenkomen dat het eigendom niet bij de levering overgaat op de koper maar pas als het hele verschuldigde bedrag voldaan is. Op huurkoop van onroerend goed is een andere regeling van toepassing.

Waarmee kunnen we je helpen?