Hypotheekbegrippen

Wettelijk erfdeel

Via de wet zijn bepaalde personen aangewezen als erfgenaam , zij hebben recht op een wettelijk erfdeel. Voorbeelden hiervan zijn de echtgeno(o)t(e) en kinderen. Kinderen hebben recht op een wettelijk vastgelegd minimaal deel van de erfenis en kunnen dus nooit helemaal worden onterfd. Dit noemt men de legitieme portie. Een echtgeno(o)t(e) heeft geen recht op een legitieme portie en kan dan ook volledig onterfd worden.

 

Over hypotheken

Aankoopkosten

Aankoopkosten¬†zijn de eenmalige kosten die je maakt bij de aankoop van een woning. Dit zijn overdrachtsbelasting¬†en¬†notariskosten voor de overdracht van de woning en eventueel courtage, een bankgarantie, taxatiekosten en advies- …