Klik hier om WhatsApp te openen

Bewonersverklaring

De bewonersverklaring is een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van BZK hiermee op de hoogte van het feit dat de bewoner een woning ook daadwerkelijk een vol jaar heeft bewoond.

Waarmee kunnen we je helpen?