Hypotheekbegrippen

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. W
 23. Z

Uitstelrente

Uitstelrente is een begrip dat voorkomt in de model koop-/aannemingsovereenkomst. Als men een nieuwe woning laat bouwen wordt dit in termijnen betaald. Eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. Zolang de eigendomsoverdracht van de grond nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de koper recht op uitstel van betaling van de bouw- en grondtermijnen. Over dit uitstel van betalen wordt door de bouwer wel rente in rekening gebracht. De uitstelrente wordt berekend over: – de grondkosten vanaf de 'per-datum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht (grond-rente); – de vóór het sluiten van de overeenkomst reeds vervallen termijnen van de aanneemsom vanaf de 'per-datum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht; – de overige termijnen van de aanneemsom vanaf de 'vervaldatum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht. De uitstelrente over de termijnen van de aanneemsom en over de grondkosten is fiscaal aftrekbaar.

Over hypotheken

Spaarloon

Sinds 1 januari 2006 kunt u kiezen om mee te doen met de reeds bestaande spaarloonregeling of met de nieuwe levensloopregeling. U kunt niet aan beide regelingen tegelijk meedoen. Uw werkgever is overigens …