Hypotheekbegrippen

Uitstelrente

Uitstelrente is een begrip dat voorkomt in de model koop-/aannemingsovereenkomst. Als je een nieuwe woning laat bouwen wordt dit in termijnen betaald. Eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. Zolang de eigendomsoverdracht van de grond nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de koper recht op uitstel van betaling van de bouw- en grondtermijnen. Over dit uitstel van betalen wordt door de bouwer wel rente in rekening gebracht. De uitstelrente wordt berekend over:

  • de grondkosten vanaf de ‘per-datum’ tot aan de datum van eigendomsoverdracht (grond-rente);
  • de vóór het sluiten van de overeenkomst reeds vervallen termijnen van de aanneemsom vanaf de ‘per-datum’ tot aan de datum van eigendomsoverdracht;
  • de overige termijnen van de aanneemsom vanaf de ‘vervaldatum’ tot aan de datum van eigendomsoverdracht.

De uitstelrente over de termijnen van de aanneemsom en over de grondkosten is fiscaal aftrekbaar.

Over hypotheken

Gemeentegarantie

De gemeentegarantie was een garantie van een gemeente voor de hypotheekschuld van een woningeigenaar ten opzichte van een geldverstrekker, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij. Met ingang van 1995 is het …