Klik hier om WhatsApp te openen

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wat is een VvE? VvE betekent Vereniging van Eigenaren. Iedere appartementeigenaar is automatisch lid van de vereniging van eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren. De vereniging voert het beheer over de financiën, gemeenschappelijke zaken en gedeelten en regelt het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten.

VvE verplicht bij appartementencomplex

In een gebouw waar appartementen los verkocht worden, is een Vereniging van Eigenaren nodig.  De grond en het gebouw hebben in een appartementencomplex meerdere eigenaren. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch en verplicht lid van de vereniging. Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in het complex. Hieronder valt bijvoorbeeld het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. In de splitsingsakte staat omschreven welke zaken gemeenschappelijk zijn.

Bestuur van een VvE

De VvE wordt geleid door een bestuur. Een actieve vereniging houdt regelmatig ledenvergaderingen. Bij grote verenigingen kan de voorzitter een professionele bestuurder zijn (een beheerder). Bij kleinere verenigingen zijn het vaak eigenaren van appartementen. Meestal wordt uit de leden een voorzitter gekozen die, volgens de splitsingsakte, over het algemeen niet veel meer bevoegdheden heeft dan het voorzitten van de vergadering.

Kosten VvE

Wanneer u een appartement koopt, is het verstandig om niet alleen naar het appartement zelf te kijken maar ook naar het gebouw en naar het functioneren van de vereniging van eigenaren. Bij een actieve vereniging, waardoor regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan het gebouw, komt u niet voor (financiële) verrassingen te staan. Als er veel achterstallig onderhoud is aan een gebouw en er moet in één keer veel worden opgeknapt, kan dat nog wel eens een dure tegenvaller blijken. Bovendien is de waarde van het appartement afhankelijk van de waarde van het gebouw en het onderhoud.

Servicekosten

De servicekosten is het maandelijkse geldbedrag dat de eigenaar van een appartement aan de VvE betaalt. Hiervan worden kleine reparaties, schoonmaakkosten, onderhoud lift, verlichting gemeenschappelijke ruimten, verzekeringen en de kosten van de bestuurder betaald. Daarnaast moet de VvE geld reserveren voor toekomstig (groot)onderhoud en onvoorziene uitgaven.

Waarmee kunnen we je helpen?