Klik hier om WhatsApp te openen

Geregistreerd partnerschap

Wat is geregistreerd partnerschap? En wat voor consequenties heeft een geregistreerd partnerschap voor de hypotheek? Het geregistreerd partnerschap is sinds 1 januari 1998 in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Personen van gelijk geslacht en personen van verschillend geslacht die niet willen huwen kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan. Bij een geregistreerd partnerschap hebben de personen een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder meer een onderhoudsplicht en erfrecht. Je kunt een geregistreerd partnerschap afsluiten in gemeenschap van goederen of onder partnerschapsvoorwaarden.

Geregistreerd partnerschap en hypotheek

Zijn jullie een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan delen jullie alle bezittingen en schulden en dus ook het huis is van jullie samen. Dit betekent dat je samen verantwoordelijk bent voor de hypotheek: de eventuele aflossing ervan en de betaling van de rente. Willen jullie liever een andere verdeling? Die kunnen jullie vastleggen in de partnerschapsvoorwaarden. Daarvoor is een bezoek aan de notaris noodzakelijk. Vaak gebeurt dit als een van de partners (veel) meer bezittingen en/of geld heeft.

Voorwaarden

Om een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Jij en je partner moeten achttien jaar of ouder zijn.
– Jij en je partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
– Sta je onder curatele? Dan heb je toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
– Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Dit heet huwelijksdispensatie.

Verschil geregistreerd partnerschap en huwelijk

– Als je trouwt, moet je elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
– Een geregistreerd partnerschap kan, als je geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet je altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Verschil geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract

– Bij een partnerschap heb je automatisch een aantal rechten en plichten tegenover elkaar. Bijvoorbeeld onderhoudsplicht en erfrecht. Bij een samenlevingscontract heb je die  alleen als je ze in het contract opneemt.
– Bij een samenlevingscontract is niet standaard sprake van gemeenschap van goederen, tenzij je dit in het samenlevingscontract opneemt.
– Bij een huwelijk of partnerschap hebben jij en je partners automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die je krijgt. Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren.

Waarmee kunnen we je helpen?