Hypotheekbegrippen

Marktwaarde

De marktwaarde van een woning wordt door geldverstrekkers gebruikt om vast te stellen hoeveel men maximaal kan lenen op basis van de waarde van de woning.

  • De marktwaarde van een woning staat in het geval van aankoop bestaande bouw gelijk aan de koopprijs van de woning (excl. roerende zaken).
  • Bij aankoop nieuwbouw wordt de marktwaarde gevormd door de koop-/aanneemsom + bouwrente + afkoopsom erfpacht + meerwerk + eventuele kosten voor aansluiting op de openbare nutvoorziening.
  • Bij oversluiting van een hypotheek wordt of de WOZ-waarde als marktwaarde gehanteerd, of wordt door middel van taxatie de marktwaarde vastgesteld.

De marktwaarde van de woning wordt ook gebruikt om de hoogte van het hypotheekrentetarief te bepalen. De hoogte van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van de woning bepaalt het risico van de geldverstrekker. Hoe groter het risico voor de geldverstrekker, hoe hoger de rente die je dient te betalen.

In het verleden werd marktwaarde ook wel vrije verkoopwaarde genoemd.

Over hypotheken

Verwerpen

Een erfenis hoef je niet te aanvaarden, je kunt een erfenis ook verwerpen. Maar dit moet dan gelden voor de gehele erfenis, want je kan een erfenis niet gedeeltelijk verwerpen. …