Klik hier om WhatsApp te openen

Starterslening

Wat is een starterslening? Gemeenten die de Startersregeling voeren, bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koophuis te verlagen. Dat gaat met behulp van een heel aantrekkelijke lening, de zogeheten Starterslening. Met deze lening kan in veel gevallen toch de woning worden gekocht die je op het oog hebt. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van je woning en het maximale bedrag dat je, op basis van je inkomen, bij een bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan to Value of de verwervingskostengrens).

Rente Starterslening

De Starterslening kent een rentevastperiode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaal je geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar ga je wél rente en aflossing betalen als je inkomen voldoende gestegen is. Als dit niet het geval is, dan kun je een hertoets aanvragen en ga je een maandlast betalen die past bij het inkomen dat je op dat moment hebt. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

Hypotheek en Starterslening

De totale financiering van je huis bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en – als aanvulling daarop – de Starterslening. De (eerste) hypotheek moet een rentevastperiode hebben van minimaal 10 jaar en kun je afsluiten bij een bank naar keuze. De Starterslening sluit je af bij SVn (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Beide leningen (eerste hypotheek + Starterslening) moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG. Dit houdt in dat beide leningen samen niet meer mogen bedragen dan de verwervingskosten van de woning. De verwervingskosten zijn de koopsom of de koopprijs van de woning met daar bovenop een vaste opslag van 8% bij een nieuwbouwwoning of 12% bij een bestaande woning. Meerwerk of onderhoud kan worden meegenomen in de financiering, maar telt niet (altijd) mee bij het bepalen van de hoogte van de benodigde Starterslening.

 

Waarmee kunnen we je helpen?