Afschaffing wet-Hillen een feit

27 december 2017

Recent is het beruchte kabinetsvoorstel met betrekking tot de afschaffing van de wet-Hillen ook door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee is het plan door het hele parlement aangenomen en zal de wet vanaf 2019 worden afgebouwd.

Eerste Kamer

Vlak voor Kerst werd er over het kabinetsvoorstel gestemd in de Eerste Kamer. Eerder was het plan al aangenomen in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer stemden natuurlijk de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU in met de regeling, maar ook GroenLinks en de Onafhankelijke Senaatsfractie stemden voor de aflosboete.

Van twintig naar dertig jaar

Het voorstel was eerst om de wet-Hillen in twintig jaar af te bouwen, maar er is besloten om die periode te verruimen naar dertig jaar. Op den duur gaat het de Nederlandse schatkist een miljard per jaar schelen. Dit was voor de meerderheid van het parlement genoeg reden om in te stemmen met deze regeling, al blijven de PVV en 50+ fel gekant tegen de ‘aflosboete’.

Wat hield de wet-Hillen ook alweer in?

Deze wet maakt het mogelijk dat mensen die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Dat eigenwoningforfait is een klein percentage van de WOZ-waarde van je huis. Meestal komt het neer op zo’n 0,75% (al wil het nieuwe kabinet verlagen naar 0,6%).
De hypotheekrenteaftrek wordt berekend door het eigenwoningforfait af te trekken van de hypotheekrente die je jaarlijks betaalt, en van dat bedrag mag je ook weer een gedeelte aftrekken van de belasting. Als je je huis helemaal hebt afgelost, moet je de eigenwoninforfait optellen bij je inkomsten en er belasting over betalen. De wet-Hillen voorkwam dat laatste.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Beheerbeding

Het beheerbeding wordt opgenomen in de hypotheekakte om de hypotheekgever te verplichten zijn woning in goede staat te onderhouden.