Huiseigenaar met afgeloste hypotheek duurder uit

10 oktober 2017

De formerende partijen willen niet alleen versneld de hypotheekrenteaftrek afbouwen, maar ook de wet-Hillen afschaffen. Deze wet maakt het mogelijk dat mensen die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen.

Wat is het eigen woningforfait?

Dit is een klein percentage van de WOZ-waarde van je huis. Meestal komt het neer op zo’n 0,75% (al wil het nieuwe kabinet verlagen naar 0,6%). De hypotheekrenteaftrek wordt berekend door het eigenwoningforfait af te trekken van de hypotheekrente die je jaarlijks betaalt, en van dat bedrag mag je ook weer een gedeelte aftrekken van de belasting. Als je je huis helemaal hebt afgelost, moet je de eigenwoninforfait optellen bij je inkomsten en er belasting over betalen. De wet-Hillen voorkwam dat laatste.

Miljoen tegenover miljard

Volgens kenners maken zo’n één miljoen huishoudens gebruik van de wet-Hillen. De komende twintig jaar wordt de regeling geleidelijk afgeschaft, als het aan VVD, D66, CDA en CU ligt. Deze maatregel treft vooral rijken en ouderen, de helft van de 65-plussers met een eigen woning heeft geen hypotheekschuld meer. Het afschaffen van de wet – zo meldt de Telegraaf – zou de schatkist op den duur een miljard euro besparen. Een woedende brandbrief van de Vereniging Eigen Huis is al verstuurd naar Rutte III, terwijl anderen, waaronder hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn, de maatregel toejuichen.

Noodzaak verdwenen

In 2005 is de wet-Hillen ingesteld. Dat gebeurde destijds om bepaalde groepen te beschermen, bijvoorbeeld ouderen van een klein pensioen moesten rondkomen en altijd wel netjes hadden afgelost. Deze wet moest daarnaast bevorderen dat mensen hun hypotheek afbetaalden. Maar, naar mening van het nieuwe kabinet is de noodzaak van de wet verdwenen, doordat hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten toch verplicht moeten aflossen. Daarnaast bespaart het de overheid dus veel geld én wordt de regeling door sommigen gezien als een subsidie die de woningmarkt verstoort.

‘Aflosboete’

Er is ook veel kritiek op deze, voor velen onverwachtse zet. Het afschaffen van de regeling gaat in tegen de lijn van het eerdere kabinet. Zij stimuleerden mensen juist om af te lossen, en nu ze dat hebben gedaan, moeten ze ‘voor straf’ – zo lijkt het – belasting gaan betalen over hun eigen huis. Hoewel het eigenwoningforfait iets omlaag gaat, zal het voor veel huiseigenaren (die hebben afgelost) een flinke lastenverzwaring betekenen. Hoe dan ook zal deze ‘aflosboete’ nog wel even ter discussie staan vóór het nieuwe kabinet aantreden kan.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Aanpasbaar bouwen

Aanpasbaar bouwen is het bouwen en ontwerpen van een woning, zodat deze later eenvoudig is aan te passen op gewijzigde wooneisen. De eisen die je stelt aan een woning kunnen …