Nieuwsarchief van maart 2009

Archief

Over hypotheken

Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract wordt zo genoemd omdat voor de overgang van eigendom levering nodig is door het opmaken van een transportakte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers. Het koopcontract is echter niet voorlopig, dit contract is bindend ...