Steun woningmarkt wordt vergeten

27 maart 2009

HOUTEN – Afgelopen week is het kabinet met maatregelen gekomen om de economische crisis tegen te gaan. Daarbij zijn maatregelen om het op de rails krijgen van de woningmarkt echter niet ter sprake gekomen. De Nederlandse Verenging van Makelaars (NVM) is “zwaar teleurgesteld over het gebrek aan steun voor de kurk van de Nederlandse economie”.

Diverse betrokken organisaties in de woningmarkt hebben herhaaldelijke oproepen gedaan, welke gewoon zijn genegeerd door het kabinet. Er zijn verschillende voorstellen gedaan voor effectieve maatregelen die genomen zouden kunnen worden om de woningmarkt te stimuleren, zoals verhoging van de NHG, het fiscaal aantrekkelijker maken van woningonderhoud en de belastingvrije verhuispremie. “Geen van deze voor de hand liggende maatregelen is gehonoreerd”, aldus de NVM.

De brancheverenging van projectontwikkelaars, Neprom, vindt ook dat het kabinet een grote fout maakt door de woningmarkt aan zijn lot over te laten. In de komende tien jaar zijn er nog minimaal 600.000 nieuwe woningen nodig door de groei van het aantal huishoudens in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van VROM. Bij economisch herstel betekent dit dat het tekort aan woningen snel zal stijgen waardoor de woningprijzen ook weer hoger zullen worden. “Door nu slim anticyclisch te investeren zou de overheid de maatschappelijke en economische schade kunnen beperken, zonder dat dit tot verhoging van het begrotingstekort hoeft te leiden.”

Bron: Infinance

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Model koop-aannemingsovereenkomst

De model koop-/aannemingsovereenkomst is opgesteld door onder andere consumentenorganisaties en de georganiseerde bouwwereld. Bij de koop van een nieuwbouwwoning is dit de meest gebruikte overeenkomst.