Nieuwsarchief van augustus 2016

Archief

Over hypotheken

Begunstigde

De begunstigde is degene die als rechthebbende op een verzekerd bedrag is aangewezen. Een gebruikelijke bevoordeling is in eerste instantie de verzekeringnemer en na diens overlijden:- echtgeno(o)t(e)- kinderen- erven van de verzekeringnemer ...