Door hypotheek minder snel uit elkaar

10 augustus 2016

Van iedere duizend stellen die op 1 januari 2014 in een Vinex-wijk woonden, waren er 26 een jaar later niet meer bij elkaar. Landelijk gezien gingen er iets meer stellen uit elkaar. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Klein verschil

Van de mensen tussen de 25 en 55 jaar die op 1 januari 2014 op hetzelfde adres woonden, is nagegaan of ze een jaar later nog samenwoonden. Hieruit blijkt dat van al deze stellen 3,3 procent een jaar later uit elkaar is. Van de koppels die samenwoonden in een Vinex-wijk is dit 2,6 procent.

Reden? Kids, hoog inkomen en hypotheek

De iets lagere scheidingskans in Vinex-wijken heeft veel te maken met de demografische kenmerken van de bewoners. In Vinex-wijken wonen bijvoorbeeld relatief veel gezinnen met kinderen, mensen met een hoog inkomen en mensen met een koopwoning. Stellen met deze kenmerken gaan minder vaak uit elkaar. Van iedere duizend koppels met kinderen, een hoger inkomen en een koopwoning gingen er 14 uit elkaar in 2014. Ter vergelijking, bij stellen met kinderen met een lager inkomen en die in een huurhuis wonen, was dit drie keer zo veel: 45 op de duizend.

Meer scheidingen in Vinex-wijken Almere Poort

In de afzonderlijke Vinex-wijken liggen de scheidingskansen nagenoeg allemaal tussen de 15 en 35 per duizend stellen. Een uitzondering hierop is de wijk Almere Poort met 1200 stellen. Hier gingen in 2014 ruim 51 op de duizend stellen uit elkaar. In Almere zelf lag de scheidingskans dat jaar op 38 per duizend.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Overdrachtsakte

Een overdrachtsakte is een akte die door de notaris wordt opgesteld bij de koop en verkoop van onroerende zaken. De overdrachtsakte wordt ingeschreven bij het Kadaster.