WOZ-waarde: eerste stijging in zes jaar

11 augustus 2016

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen. In 2010 lag de waarde in Nederland nog op 242.000 euro per woning, daarna begon deze te dalen. Op 1 januari 2016 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro, waarmee deze 1,5 procent hoger lag dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Amsterdam grootste stijger

Amsterdam spande de kroon met een woningwaardegroei van 9 procent in het afgelopen jaar. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 232.000 naar 253.000 euro per woning. Elburg was de grootste daler met 9,2 procent. In deze gemeente ging de WOZ-waarde in een jaar tijd van 250.000 naar 227.000 euro per woning.

WOZ-waarde het hoogst in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht is de gemiddelde woningwaarde met 243.000 euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 240.000 en 227.000 euro. De provincie Groningen heeft met gemiddeld 155.000 euro per woning de laagste WOZ-waarde. Met een stijging van 3,4 procent was de groei het sterkst in Noord-Holland. Ook in Limburg en Zuid-Holland steeg de WOZ-waarde meer dan gemiddeld.

Jaar vertraging

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen die op 1 januari van een jaar aanwezig zijn in de woningvoorraad worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen stijgen al wat langer, terwijl de WOZ-waarde sinds 2016 een stijging laat zien. De WOZ-waarde van woningen ligt nog wel bijna 14 procent onder het niveau van 2010.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Registergoed

Een registergoed is een goed waarvan de overdracht of vestiging moet worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers. Het omvat alle onroerende en bepaalde roerende zaken, alsmede bepaalde rechten …