Nieuwsarchief van september 2010

Archief

Over hypotheken

Vruchtgebruiktestament

Door middel van een vruchtgebruiktestament wordt de verzorging van de langstlevende echtgenoot verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over (een deel van) de nalatenschap en aan de kinderen slechts het blote eigendom van de nalatenscha ...