Nieuwsarchief van december 2008

Archief

Over hypotheken

Beding ter voorkoming van het wegneemrecht

Door het beding ter voorkoming van het wegneemrecht heeft de hypotheekgever niet het recht om verbeteringen die na de datum van de hypotheekakte zijn aangebracht weg te nemen. Dit beding wordt tevens in de hypotheekakte opgenomen. ...