Huurprijs stijgt met maximaal 2,75 procent

1 december 2008

HOUTEN – Het kabinet heeft vrijdag bekend gemaakt dat de huurprijzen volgend jaar met maximaal 2,75 procent mogen stijgen.

De stijging van de inflatie zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek volgend jaar 2,75 procent zijn. De maximale stijging van de huurprijzen is dus gelijk aan de verwachte inflatie.

Door de huurprijsverhoging gelijk te stellen aan de inflatie, gaan de huurders er niet op achteruit in koopkracht. Dit jaar werd de verhoging van de huurprijs ook gelijkgesteld aan de inflatie, met 1,6 procent.

Ieder jaar worden de huurprijzen per 1 juli verhoogd. De huurders worden uiterlijk 30 april van het volgende jaar op de hoogte gebracht van de huurprijsverhoging.

Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een kapitaalverzekering die zowel bij overlijden van de verzekerde als bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum tot uitkering komt.