Gemeenten stoppen met Nationale Hypotheek Garantie

17 december 2008

HOUTEN – Gemeenten willen niet langer garant staan voor de Nationale Hypotheek Garantie. De 443 Nederlandse gemeenten vinden het te risicovol om nog langer garant te staan voor hypotheken met NHG. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het rijk overleggen momenteel over de wens om op korte termijn de gemeentelijke garanties aan de staat over te dragen.

De Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt voor hypotheekbedragen tot 265.000 euro. Wanneer men op een gegeven moment niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld bij werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan zal de woning moeten worden verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen kan men door de garantie een beroep doen op het Waarborgfonds, dat het verschil zal betalen aan de geldverstrekker. Men heeft dan vervolgens een schuld bij het Waarborgfonds. 

Het fonds heeft een kapitaal achter de hand dat wordt gevormd door bijdragen van al degenen die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie hebben afgesloten. De bijdrage is per hypotheek 0,45 procent van het hypotheekbedrag. Indien het Waarborgfonds niet voldoende geld in kas heeft, dan dient de gemeente waar de woning staat het tekort aan te vullen. 

Gemeenten vrezen nu dat ze in tijden als deze, met een wereldwijde financiële crisis, in toenemende mate zullen worden aangesproken om een tekort aan te vullen en ze dit dan niet waar kunnen maken. 

Bron: zibb.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Aflossingsnota

Als de hypotheek in zijn geheel wordt afgelost gaat dit vaak samen met een algeheel royement. Hierbij maakt de geldgever eerst een aflossingsnota op, waarop het bedrag staat dat moet …