Toezichthouder wil strengere regels hypotheken

8 december 2008

HOUTEN – De Autoriteit Financiële Markten zint op aanscherping van de regels voor hypotheekverstrekking door banken. Volgens voorzitter Hoogervorst is het voor banken nog te eenvoudig om hoge hypotheken te verstrekken.

Dit heeft hij afgelopen zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof. De Nederlandsche Bank en de AFM onderzoeken momenteel samen of de huidige regels voldoende strikt zijn. 'Er zijn heel veel mensen die een hypotheek nemen die hoger is dan de waarde van het huis. De helft van de leningen is ook nog eens aflossingsvrij tegenwoordig. Dat betekent dat je heel lang op je schuld blijft zitten. We moeten er dus echt naar kijken of die regels misschien niet wat aangescherpt moeten worden', aldus Hoogervorst.

Hoogervorst benadrukte dat de hypotheekproblemen in Nederland niet dermate groot zijn als in de Verenigde Staten. In de VS kent zeven op de duizend hypotheken problemen met aflossing, waar dit in Nederland slechts een op de duizend hypotheken is, aldus de AFM-topman. Hij waarschuwde echter dat de situatie nog slechter kan worden, omdat Nederland nog maar aan het begin van de recessie staat.

In de gedragscode hypothecaire financieringen is eerder door banken afgesproken dat zij geen hypotheken verstrekken boven de vier tot vijf keer van het brutojaarinkomen. Hiermee wil men de verstrekking van zogenoemde tophypotheken tegengaan. Toezichthouder AFM liet begin dit jaar al weten te gaan kijken of de banken zich aan de gedragscode houden en zou hierover begin 2009 rapporteren.

Hoogervorst zei zondag dat de kredietcrisis is ontstaan doordat er 'met geld is gesmeten', zowel door centrale banken als door financiële instellingen. Overheden moeten er volgens hem voor waken nu niet hetzelfde te doen bij het bestrijden van de crisis.

Verder merkte Hoogervorst op dat de Nederlandse overheid volgend jaar 10% van het bruto binnenlands product moet gaan lenen voor de maatregelen ter ondersteuning van de banken en de economie. 'Om nou te denken dat je een recessie die op ons afkomt, kunt wegcompenseren door nog meer geld uit te geven, dan gaat op een gegeven moment het probleem zich verplaatsen van de bancaire sector naar de overheidsfinanciën en dan zitten we weer in de problemen.'

Bron: fd.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bezitloos pandrecht

Bezitloos pandrecht is een vorm van pandrecht waarbij het onderpand in de macht van de pandgever blijft. Bij bezitloos pand moet er een authentieke of een geregistreerde onderhandse akte worden opgemaakt.