Voorlopig geen verruiming Nationale Hypotheek Garantie

19 december 2008

HOUTEN – De Nationale Hypotheek Garantie wordt voorlopig nog niet verruimd. Het kabinet wil eerst andere maatregelen onderzoeken waarmee de woningmarkt er weer bovenop geholpen kan worden en CDA en PVDA gaan hier toch in mee.

CDA en PVDA steunden twee weken geleden het voorstel van de VVD om de NHG-grens te verhogen, van 265.000 naar 350.000 euro. Banken krijgen daarmee ook bij duurdere huizen de zekerheid dat zij hun geld terug krijgen.

De financiële crisis zorgt er voor dat er nu veel minder huizen worden verkocht dan een paar maanden geleden. De verruiming van de Nationale Hypotheek Garantie kan kopers een extra zetje geven om toch een nieuw huis te kopen. Minister Wouter Bos van financiën verwacht dat verhoging van de NHG 40 miljoen euro gaat kosten. Dit geld kan volgens hem beter voor andere maatregelen worden gebruikt.

Minister Eberhard van der Laan voor Wonen en Wijken schat dat de kosten slechts een fractie zullen zijn van het genoemde bedrag. Wanneer de NHG wordt opgehoogd, zullen 20.000 mensen extra gebruik ervan maken. Toch wil de minister de NHG nú niet verhogen, "met de nadruk op nu", aldus de bewindsman.

Van der Laan krijgt steun van de Tweede Kamer om na te denken over andere maatregelen die kunnen worden ingezet als de woningmarkt instort. Hier krijgt hij tot eind januari de tijd voor. Hij denkt onder meer aan steun voor mensen die hun maandelijkse lasten niet meer kunnen betalen, omdat zij hun baan kwijt zijn geraakt.

CDA en PVDA zijn van mening veranderd door de kritiek van de gemeenten. Zij vrezen voor hoge kosten, omdat zij de helft van de waarborg dragen. Dat zij hier vanaf willen is niets nieuws. Minister Van der Laan denkt echter dat dit nog "een stevige discussie" met hem gaat worden.

Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Beleggingsfonds

Beleggingsfondsen zijn door financiële instellingen samengestelde portefeuilles van diverse beleggingsobjecten met als doel het rendement te optimaliseren en de risico’s beperkt te houden. Een fonds bestaat uit vaak uit een …