VVE kan worden aangepakt

17 december 2008

HOUTEN – Gemeenten kunnen op korte termijn appartementeigenaren via hun Vereniging van Eigenaren aanpakken wanneer zij het onderhoud laten versloffen. De ministerraad is met een wetsvoorstel over dit onderwerp akkoord gegaan.

Momenteel is het voor gemeenten nog moeilijk om Verenigingen van Eigenaren te dwingen actief te werk te gaan. Wanneer de nieuwe wet van kracht wordt, kunnen gemeenten met een machtiging van de rechter onderhoudswerkzaamheden afdwingen.

Op dit moment zijn er in Nederland zo'n 100.000 appartementen aangesloten bij een inactieve VVE. Dit houdt in dat ze geen reservefonds hebben, geen geld inzamelen voor gezamenlijke kosten en niet ieder jaar vergaderen met hun leden. Wanneer het onderhoud niet meer kan worden uitgesteld ontstaan er vervolgens problemen. Het kan zelfs resulteren in verloedering van een appartementencomplex of een volledige buurt.

In het geval van de nieuwe wet kan een gemeente zelf een vergadering beleggen met de eigenaren en het onderhoud op de agenda zetten. Eigenaren kunnen dan ook gedwongen worden een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Bron: Metro

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Weduweverklaring

Verklaring bij verzekeringsvorm waarbij ter besparing van het successierecht, de echtgenoot/echtgenote van de geldnemer als eerste bevoordeelde voor het verzekerde kapitaal bij overlijden aangewezen wordt. Dit onder de verbintenis dat …