Nieuwsarchief van april 2015

Archief

Over hypotheken

Authentieke akte

Een authentieke akte is een akte die door een openbaar ambtenaar is opgesteld en gewaarmerkt. Voorbeelden van authentieke akten zijn onder meer: de┬áhypotheekakte, splitsingsakte, het┬átestament en de┬átransportakte. ...