Verlaging hypotheekrenteaftrek levert overheid 45 miljoen op

9 april 2015

HOUTEN – Het geleidelijk verlagen van de hypotheekrenteaftrek zal de overheid dit jaar 45 miljoen euro opleveren. De geleidelijke verlaging is vorig jaar ingezet, toen werd het maximale aftrektarief verlaagd van 52% naar 51,5% voor inkomens in de hoogste belastingschijf. De komende 28 jaar zal dit percentage stapsgewijs verder dalen tot een maximaal tarief van 38%.

Volgens een raming levert de verlaging in 2015, van 51,5% naar 51%, 89 miljoen euro op. In 2016 stijgt dit bedrag naar 133 miljoen euro en op lange termijn zal de maatregelen de overheid zelfs zo'n 770 miljoen euro per jaar opleveren.

Voor de hoogste inkomens wordt de lastenverzwaring door lagere hypotheekrenteaftrek echter gecompenseerd doordat een groter gedeelte van hun inkomen in de belastingschijf van 42% komt te vallen. Deze maatregel geldt overigens voor alle huishoudens, ook voor hen die geen huis bezitten.

Bij de belastingaangifte over 2014 dient men voor het eerst de lagere hypotheekrenteaftrek in acht te nemen. De deadline voor het indienen van de aangifte is dit jaar verlengd tot 1 mei.

Bron: Nu.nl

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Oplevering

Het moment waarop de ver(bouw) van een woning voltooid is en deze wordt overgedragen aan de bewoner of koper heet de oplevering. Bij verbouwingen kan er ook van een oplevering gesproken …