Nieuwsarchief van december 2018

Archief

Over hypotheken

Bouwbesluit

De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, ene ...