BKR-registratie omzeild via rechter

19 december 2018

Het wordt alom gevreesd door toekomstige hypotheekhouders: een negatieve BKR-notering.Die kan namelijk het afsluiten van een lening onmogelijk maken voor in ieder gevalvijf jaar. Zo niet voor een vrouw met de nodige betalingsachterstanden die eenhypotheek van €625.000 wilde afsluiten.

Negatieve registratie

Als je drie keer achter elkaar de rente en aflossing voor bijvoorbeeld je telefoon, auto of andersoortig krediet niet hebt betaald, heb je officieel een betalingsachterstand en wordt een negatieve registratie voor vijf jaar opgenomen in het BKR-register. Een geldverstrekker heeft inzicht in dit register en kan bij een negatieve registratie weigeren te crediteren.

Drie keer achtereen

Voornoemde was het geval voor een vrouw met een betalingsachterstand bij haar ‘ABN Amro flexibel krediet’, wat leidde tot een negatieve BKR-notering. Het was haar ten minste drie keer achtereen niet gelukt de €200 aan rente en aflossing te betalen. Na tussenkomst van een incassobureau loopt ze de achterstand uiteindelijk in.

Weigering

Als de vrouw – inmiddels verhuisd naar Luxemburg en daargetrouwd met een man waarmee ze samen €250.000 per jaar verdiend – een hypotheekaanvraagbij de ABN Amro uitzet voor ruim zes ton, weigert de bank te crediteren. De BKR-registratiemaakt het bovendien onmogelijk om bij een andere geldverstrekker een lening tekrijgen.

Te strenge straf

De vrouw besluit hierop naar de rechter te stappen. Die geeft haar – verrassend genoeg – gelijk: ABN Amro moet de lening gewoon goedkeuren. De Amsterdamse rechter vindt namelijk dat de registratie in het niet valt bij het verzamelinkomen van het echtpaar. Rechters zijn de laatste tijd vaker geneigd een streep te zetten door een BKR-notering; vijf jaar worden gestraft voor een paar keer te laat betalen vinden zij zelfs wat te gortig.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Huurbeding

Het huurbeding is een beding dat de woning niet zonder toestemming van de hypotheekhouder verhuurd mag worden. Dit beding wordt opgenomen in de hypotheekakte.