Tip: betaal hypotheekrente vooruit

5 december 2018

Vanaf volgend jaar veranderen de belastingschijven en worden aftrekposten steeds verder afgebouwd. Profiteer nu nog van het hoge percentage dat je bijvoorbeeld van je hypotheekrente af mag trekken door vooruit te betalen.

Hoogste belastingschijf

De versobering van de aftrekposten is vanaf 2019 vooral voelbaar voor de mensen die een goed inkomen hebben en in de hoogste belastingschijf zitten. We hebben het dan over bruto inkomens van meer dan 68,5 duizend euro per jaar. In deze schijf ligt het percentage dat je mag aftrekken nu nog op 49,5% tot wel 52%, maar dat neemt snel af tot 37,05% in 2023.

Maximaal 6 maanden

Het afbouwen wordt dus vanaf volgend jaar ingezet, al gaat het nu nog maar om een subtiel verschil. In 2019 mag je in die hoogste belastingschijf voor nog 49% aan bijvoorbeeld hypotheekrente aftrekken, een verschil dus van 0,5%. Toch loont het de moeite om er rekening mee te houden door deze rente alvast vooruit te betalen. Tot maximaal 6 maanden mag je je rente vooruit betalen, en als je dat in 2018 nog doet, wordt daar nog het aftrekpercentage van dit jaar over gerekend van 49,5%.

Decembercheck

Hoewel het nu nog gaat om halve procentpunten, zullen de komende jaren de aftrekposten in grotere stappen worden versoberd. Dan loont het zeker de moeite om in december te kijken wat je vast voor het volgende jaar vooruit kan betalen aan hypotheekrente, maar bijvoorbeeld ook aan goede doelen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Oorspronkelijke hoofdsom

De oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is verstrekt. Men spreekt over een oorspronkelijke hoofdsom omdat de schuld in de loop der jaren kan …