Wordt NHG overbodig?

10 december 2018

De Nationale Hypotheek Garantie beschermt de woningeigenaar tegen een verkoop met verlies. Is zoiets nog wel nodig in deze tijden van oververhitting? In het derde kwartaal hebben in ieder geval maar 174 huishoudens aanspraak hoeven maken op hun NHG, dat is het kleinste aantal sinds 2009.

Schril contrast

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, die de kas van de NHG beheert, maakte recent de cijfers bekend. De 174 huishoudens staan in schril contrast met eerdere jaren. Zelfs vorig jaar maakten nog meer dan het dubbele aantal klanten aanspraak op de hypotheekgarantie, maar liefst 495 huishoudens. Het waarborgfonds heeft hierdoor meer geld in kas dan ooit, op het moment zo’n 1,1 miljard.

Naar 0,9%

Daarnaast daalde het gemiddeld uitgekeerde geldbedrag ook, van €25.000 in het derde kwartaal van 2017 naar €17.767 in de afgelopen periode. Genoeg reden om volgend jaar minder premie te vragen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Waar die eerst op 1% van de koopsom lag – wordt dit in 2019 verlaagd naar 0,9%, zo maakte minister Kajsa Ollongren eerder al bekend. Ook gaat de kostengrens flink omhoog, je mag tot een bedrag van €290.000 een hypotheek met NHG afsluiten.

Tussentijds overstappen

Omdat de banken minder risico lopen wanneer iemand een hypotheek met NHG heeft, kun je als huiseigenaar dankzij de Nationale Hypotheek Garantie profiteren van een korting op de hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot 0,6% per jaar. Sinds dit jaar kun je zelfs tussentijds overstappen van een hypotheek zonder, naar één met hypotheekgarantie, dat heeft de WEW mogelijk gemaakt.

Drempels

Toch blijkt dit tussentijds overstappen niet altijd een even goed idee, zo onderzocht De Consumentenbond. Het blijkt dat banken in veel gevallen drempels opwerpen om overstappen op NHG minder voordelig te maken. Dit komt vaak ook door regelgeving vanuit overheid en systemen die het proces complexer maken. De vraag is dan vooral of een huiseigenaar – helemaal met eerder genoemde cijfers in het achterhoofd – nog wel genoodzaakt is een hypotheek met NHG af te sluiten.
Het antwoord zal per persoonlijke situatie verschillen. Heeft u advies nodig over het al dan niet afsluiten of oversluiten van/naar een hypotheek met NHG – neem vooral contact met ons op!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Aanvaarden

Aanvaarden is dat de rechten en plichten van de erflater overgaan op de erfgenaam indien deze de erfenis aanvaardt. De erfgenaam wordt dan automatisch eigenaar van de bezittingen en ook debiteur …