Hypotheekschuld nog nooit zo hoog

27 december 2018

Althans, in absolute cijfers. In het derde kwartaal van 2018 steeg de totale uitstaande hypotheekschuld met €1 miljard naar €702 miljard. Dit is het zevende kwartaal achtereen dat de schuld toenam, al is het wel de kleinste toename van deze periodes. In relatieve zin neemt de schuld wel behoorlijk af in deze hoogconjunctuur.

Meer opnemen, minder aflossen

Het is al een aantal jaar aan de gang: er wordt per saldo meer hypotheek opgenomen dan afgelost. Dit was in 2013 een heel ander verhaal. Toen werd er juist meer afgelost op leningen dan er werd opgenomen. Het had natuurlijk alles te maken met de vele woningen die onder water stonden. Daarnaast wisselden relatief weinig huizen van eigenaar, wat de vraag naar hypotheken drukte. In de jaren erna werden er steeds meer woningen weer verkocht en nam ook de gemiddelde huizenprijs toe.

Absolute stijging

In 1998 bedroeg de nationale hypotheekschuld €262 miljard. In twintig jaar tijd is de schuld bijna verdriedubbeld. In 2014 bijvoorbeeld, stond er bijvoorbeeld nog €672,5 miljard aan woningleningen uit. Ondanks deze enorme absolute stijging, daalt de hypotheekschuld in relatieve zin juist. Het CBS berekende dit door te bekijken welk percentage van het bruto binnenlands product de hypotheekschuld bedraagt. Dit was in 2012 nog zo’n 105%, maar ligt in het derde kwartaal van 2018 nog ‘maar’ op 92%.

Verdeling hypotheken

Het CBS onderzocht daarnaast hoe die hypotheekschuld in het derde kwartaal van 2018 verdeeld is over de verschillende soorten geldverstrekkers. Wat blijkt? Banken speelden de grootste rol als financier van hypotheken, zij verstrekten €6 miljard aan hypotheken, terwijl bij de overige verstrekkers de hypotheekschuld juist daalde door aflossingen met €7 miljard. Pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en verzekeringen verstrekten samen rond de €2 miljard aan woningleningen. In percentages ziet dat er als volgt uit: bij banken staan 62,3% van het totaal aantal hypotheken uit, 21,6% bij overige financiële intermediairs en 14,6% bij verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Constructie all risk

De constructie all-risk is een verzekering die dekking biedt tegen verlies en/of materiële schade die is ontstaan tijdens de uitvoering van een bouwproject voor alle betrokken partijen.