Recreatiewoningen populair

2 augustus 2016

Recreatiewoningen zijn in trek. Het aantal transacties van recreatiewoningen is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2014: van 1.750 naar 3.130 transacties. Ook de prijzen zijn gestegen en dat zal de komende jaren zo blijven. Consumenten geven bij een recreatiewoning de voorkeur aan nieuwbouw.

Stijging prijzen

Dat meldt de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De gemiddelde transactieprijs steeg in 2015 met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De NVM verwacht dat de gemiddelde transactieprijs voor recreatiewoningen de komende jaren verder gaat stijgen; in 2016 tussen de 5 en 10 procent.

Veluwe en kust populair

De NVM constateert dat het herstel vooral merkbaar is in de gebieden waar de markt voor recreatiewoningen al relatief goed was. Het aantal transacties is in het bijzonder zeer sterk gestegen in de regio’s Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, de kust van Noord-Holland en in Zeeland. Daar is ook de gemiddelde transactieprijs gestegen. In de zwakkere marktgebieden is de prijs verder gedaald, ondanks het feit dat ook daar het aantal transacties is toegenomen, aldus het onderzoeksrapport.

Luxe

Een verdere tweedeling op de recreatiewoningmarkt zit tussen het nieuwe en luxe aanbod, en het verouderde aanbod. De vraag richt zich meer en meer op het luxe segment, terwijl het oude aanbod verder in de problemen komt. De onderzoekers verwachten dat de oude voorraad verder in prijs zal dalen.

Aankoopmotief is sterk financieel gedreven

De huidige lage rente zorgt voor een sterk toegenomen vraag naar recreatiewoningen. ‘Kopers beschouwen de aankoop als een alternatieve belegging nu spaargeld en obligaties zeer weinig opleveren, en aandelen als te risicovol worden gezien’, zegt NVM-woordvoerder Kimman. ‘Van een investering in een recreatiewoning heb je op dit moment meer plezier. Niet eens zozeer om de woning zelf, maar je investeert in zon, zee, bos en frisse lucht.’ Eigen recreatief gebruik blijft het voornaamste aankoopmotief. De meerderheid combineert het recreatieve gebruik met de verhuur aan derden op momenten dat zij er zelf geen gebruik van maken.

Recreatiemarkt is een nieuwbouwmarkt

Er is vooral behoefte aan nieuwbouw recreatiewoningen. Bijna 40 procent van de respondenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, geeft aan een nieuwbouw recreatiewoning te willen. Dat is vergeleken met de reguliere woningmarkt een zeer hoog aandeel. De hoge plancapaciteit van nieuwbouwprojecten is ingegeven door de grote vraag onder consumenten. Ten opzichte van medio 2015 is de plancapaciteit flink gestegen, met zeker 25 procent. Waar de plancapaciteit in 2015 nog ongeveer 6.600 was, is het nu opgelopen tot 8.300 recreatiewoningen, stelt de NVM.

Doelgroep

De kopers van recreatiewoningen zijn vaak gezinnen met oude kinderen en stellen waarvan de kinderen al het huis uit zijn, merken de onderzoekers op. De gezinnen gaan vooral voor een recreatiewoning in de buurt van het strand. De oudere stellen kiezen vaker voor een recreatiewoning in een bosrijke omgeving. De kopers komen van oudsher vooral uit Nederland en Duitsland, maar er is nu ook een grotere vraag vanuit België.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en …