Werkgeversverklaring voortaan overbodig bij aanvraag hypotheek?

24 augustus 2016

Een werkgeversverklaring is mogelijk in de toekomst niet meer altijd nodig bij de aanvraag van een hypotheek. Florius en De Hypotheker starten als eerste de pilot ‘HANDIG!’ waarmee de eerste stap wordt gezet naar een volledig digitaal aanvraagproces. In de pilot gebruiken consumenten de reeds beschikbare persoonlijke gegevens bij de overheid. Hierdoor wordt een werkgeversverklaring overbodig. IG&H Consulting & Interim faciliteert de pilot.

Digitale stap vooruit

Florius, Rabobank, De Hypotheker, bijBouwe, VEH (Vereniging Eigen Huis), HDN (Hypotheken Data netwerk) en Stichting WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) zijn ook betrokken bij de pilot. Tijdens de pilot wordt gebruikgemaakt van een digitaal document, waarin het loon- en werkgeversverleden staat. Dit document kan de burger downloaden via mijnuwv.nl. Het document kan op vrijwillige basis door de consument worden gebruikt. Vereniging Eigen Huis juicht het initiatief toe: ,,De digitalisering van de hypotheekketen is een enorme stap vooruit. Naast gemak krijgt de consument sneller zekerheid en neemt de consument de regie over het proces.”

Makkelijker proces

Het is de ambitie om binnen drie jaar een hypotheek aan te vragen zonder fysieke documenten. Consumenten hoeven dan alleen nog toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens. ,,Alle partijen hebben hier baat bij”, zegt Hugo van Vledder, partner bij IG&H. ,,Het proces wordt gemakkelijker, sneller, goedkoper en betrouwbaarder.”

Sneller

Een hypotheekaanvraag kan een behoorlijke tijd in beslag nemen. Een werkgeversverklaring is het meest tijdrovende onderdeel in de hypotheekaanvraag. Uit cijfers van De Hypotheker en Florius blijkt dat dit fysieke document gemiddeld 2,4 keer aangeleverd moet worden door de consument, omdat er informatie op het formulier ontbreekt of niet correct is ingevuld. ,,Het meerdere malen aanleveren levert naast extra werk ook vertraging, frustratie en irritatie op voor zowel de aanvrager, werkgever als de hypotheekadviseur”, zegt van Vledder. De intentie is om in een volgende fase ook de loonstrook te vervangen door een digitale oplossing.

Nog niet voor iedereen

Het op deze wijze aanvragen van een hypotheek is tijdens de pilot in eerste instantie alleen beschikbaar voor een deel van de klantdoelgroep. Consumenten moeten bijvoorbeeld in loondienst zijn. Bovendien kan de hypotheek, tijdens de pilot, alleen aangevraagd worden bij de deelnemende organisaties. Bij succes wordt het proces zonder werkgeversverklaring breed uitgerold in de markt.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Gebouwde aanhorigheden

Gebouwde aanhorigheden zijn aanbouwen en bijgebouwen die bij een onroerende zaak horen. Voorbeelden hiervan zijn een schuur, garage en tuinhuis.