Meer nieuwbouwwoningen met erfpacht

4 augustus 2016

Tussen 2013 en 2016 zijn bijna 28.000 woningen uitgegeven in erfpacht, met name in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Dat komt neer op een op de tien nieuwbouwwoningen. En is toename van 5 procent volgens Deloitte Real Estate, die de cijfers van het Kadaster bestudeerde.

Meer erfpacht

Dat schrijft Binnenlands Bestuur. Ook middelgrote en kleine gemeenten hebben meer percelen met woonfunctie in erfpacht uitgegeven. Eind 2015 hebben 270 van de 390 gemeenten erfpacht toegepast. In 2013 waren dat 255 van de 408 gemeenten.

Verviervoudiging

In Westvoorne (Zuid-Holland), Lingewaard (Gelderland), Goes en Enschede is het aantal nieuwe woningen op erfpachtgrond minimaal verviervoudigd, aangezien ze voorheen nauwelijks percelen in erfpacht uitgaven. Volgens Deloitte is erfpacht voor particulieren voordelig, omdat alleen de woning moet worden afgelost. De canon die aan de gemeente moet worden betaald, is meestal lager dan als de grond wordt meegenomen in de hypotheek.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)

De Landelijke Makelaars Vereniging is een vereniging van makelaars in onroerende zaken. De vereniging werd in 1987 opgericht. Het doel van de LMV is het behartigen van de belangen van …