CBS: Woningen in prijs gedaald

20 maart 2009

HOUTEN – In februari zijn de prijzen van koopwoningen met 0,5 procent gedaald ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt.
 
Het is de eerste daling sinds het CBS in 1995 startte met het meten van de prijzen van koopwoningen.

Uit de cijfers van het Kadaster en het CBS is gebleken dat bijna alle typen woningen in februari goedkoper waren dan in februari vorig jaar. De grootste prijsdaling was te zien bij hoekwoningen en appartementen. Alleen tussenwoningen stegen iets in prijs. Ten op zichte van januari dit jaar daalden de woningprijzen met 1,1 procent.

In 2008 was de stijging van de gemiddelde verkoopprijs van koophuizen al sterk afgenomen. In januari namen de prijzen nog wel met 1,2 procent toe. In februari daalde het aantal verkochte huizen voor de vierde maand op rij, deze keer met 41 procent vergeleken met 2008.

De enige provincies waar de huizenprijzen in februari nog toenamen waren Noord-Brabant en Overijssel. Het aantal verkochte woningen nam echter in alle provincies af. In Friesland was de sterkste daling van zowel de gemiddelde verkoopprijs als van het aantal verkochte woningen te zien.

Bron: nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Privé clausule

Met een privé-clausule bepaalt een erflater of schenker dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. De privé-clausule noemt men ook wel uitsluitingsclausule.