Eigenaar duur huis moet extra bijdragen

26 maart 2009

HOUTEN – Mensen die een duur huis bezitten moet een extra steentje bijdragen aan een snel herstel van de economie. Het sterker belasten van huizenbezitters met een woning boven de één miljoen zat al eerder in de planning van het kabinet.

Dit zal voor steeds meer mensen gelden, doordat op dat bedrag niet langer een inflatiecorrectie zal worden toegepast. De coalitiepartners hebben woensdag overeenstemming bereikt over een crisisplan, waar deze maatregel in terug te vinden is.

De extra belasting voor mensen met een duurdere woning loopt via het eigenwoningforfait. Deze regeling zorgt er sinds de jaren ’90 voor dat woningeigenaren meer loonbelasting moeten betalen.

Het eigenwoningforfait is een bepaald percentage (0,55 procent) van de WOZ-waarde van een woning. Dit bedrag moet de woningbezitter bij zijn inkomen optellen. Kort geleden heeft het kabinet al maatregelen genomen, waardoor mensen met een duurder huis meer moeten betalen.

Sinds begin dit jaar bestaat er geen maximum meer voor het eigenwoningforfait. Daarnaast moeten huisbezitters met een woning boven één miljoen euro steeds meer gaan betalen. Voor deze woningen geldt nu nog gewoon het percentage van 0,55 procent. In de komende jaren wordt dit percentage echter in stappen verhoogd naar 2,35 procent. Dit zijn al gauw enkele duizenden euro’s extra.

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Beroepskosten

Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.