Meer mensen kopen huis met subsidie

4 maart 2009

HOUTEN – Minister Eberhard van der Laan voor Wonen en Wijken heeft gezegd dat de verruiming van de subsidie waarmee mensen een huis kunnen kopen terwijl zij een laag inkomen hebben, lijkt te werken.

In 2001 is er een regeling ingevoerd waardoor mensen met een laag inkomen onder bepaalde voorwaarden tijdelijke steun kunnen krijgen wanneer zij een woning aanschaffen. De regeling werd tot en met 2006 echter niet erg vaak gebruikt. In totaal hebben zo’n 800 huishoudens in die tijd gebruik gemaakt van de regeling.

Begin 2007 is de regeling om het bezit van een eigen woning te stimuleren verruimd. Dit heeft er voor gezorgd dat er alleen in 2007 al meer dan 3600 huishoudens gebruik hebben gemaakt van de regeling.

Bron: nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Privé-bezit

Indien personen niet gehuwd zijn en samenwonen zijn er zaken die gemeenschappelijk bezit zijn en zaken die privé-bezit zijn. Privé-bezit is datgene dat men zelf betaald en gekocht heeft en waarvan helder is dat …