Stijgende bijkomende woonlasten

3 maart 2009

HOUTEN – Uit de woonlastenmonitor 2009, die opgesteld is door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat de bijkomende woonlasten met 5 procent stijgen.

Hypotheeklasten maken iets meer dan de helft uit van de totale woonlasten voor eigenaren/bewoners. Het COELO heeft zich deze keer vooral op de bijkomende woonlasten gericht. Hieronder vallen onder andere de kosten van water en energie, onroerendezaakbelasting (OZB) en de opstalverzekering.

Energie is duurder geworden vanwege de hogere olieprijs, waardoor de eigenwoningbezitter dit jaar 95 euro meer kwijt is aan energie en water. Ook is de belasting op die producten toegenomen, wat de huiseigenaar 20 euro meer gaat kosten. Gemiddeld gebruiken huishoudens minder gas, maar door de hogere prijs zijn ze alsnog duurder uit. Bij elektriciteit is zowel prijs als verbruik gestegen.

De overdrachtsbelasting stijgt dit jaar met 32 euro en het eigenwoningforfait met 37 euro. Dit is het gevolg van de gestegen woningprijzen in het verleden.

Voor onder andere het zuiveren van afvalwater, het onderhoud van de dijken en het wegpompen van overtollig water betaalt een huishouden dit jaar 14 euro meer aan de waterschappen. Vooral de kosten voor riolering nemen toe, want gemeenten hebben dit jaar gemiddeld 12 euro per huishouden meer nodig voor de riolering en voor het verzamelen en verwerken van huisvuil.

Bron: zibb.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Overheidsbijdrage

De overheidsbijdrage is een subsidie die de overheid uitkeert bij (sociale) koop- of premiekoopwoningen.