Hypotheekrenteaftrek toch afgeschaft?

3 maart 2009

HOUTEN – De commissie-Gerritse heeft op verzoek van het kabinet een aantal bezuinigingsmaatregelen op een rijtje gezet. Het koppelen van de AOW aan de levensverwachting, bezuiniging op zorgtoeslag, het collegegeld voor hoger onderwijs verhogen en de hypotheekrenteaftrek boven één miljoen euro afschaffen zijn enkele voorstellen.

Het kabinet gaat de komende tijd besluiten nemen over de bestrijding van de recessie en het beperken van het financieringstekort. Voor 2010 rekent het Centraal Planbureau op een tekort van 5,5 procent van het binnenlands product; 33 miljard euro.

Enkele weken geleden werd de comissie-Gerritse ingesteld die bestaat uit verschillende topambtenaren van diverse ministeries. Het kabinet neemt de tijd voor het nemen van crisismaatregelen heeft Balkenende al een aantal keer laten weten. Ook heeft hij gezegd half maart met plannen te komen. Minister Bos heeft eerder gezegd alle opties open te houden met betrekking tot de bestrijding van de financiële crisis.

Op de lijst van de comissie-Gerritse stonden naast de al genoemde mogelijke maatregelen nog verschillende andere voorstellen zoals; bezuinigingen in de zorg, de AOW van 65 jaar naar 67 jaar verhogen, verdere fiscalisering AOW, verkorting van de WW tot 1,5 jaar en aanpassing van het eigenwoningforfait.

Bron: zibb.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Dalrente

Dalrente houdt in dat de hypotheek uiteindelijk wordt verstrekt tegen de laagst geldende rente in de periode tussen acceptatie van de offerte en het passeren van de akte. Als de …