Hypotheekrentes dalen niet meer

5 augustus 2018

Recent publiceerde de Nederlandsche Bank de rentestatistieken over de periode 2012-2018. Wat viel op? De hypotheekrente is sinds eind 2016 min of meer stabiel na vier jaar van flink dalende rentetarieven. DNB ziet daarnaast dat mensen hun geld voor langere tijd vastzetten, omdat een stijging van de rente wordt verwacht.

Al anderhalf jaar stabiel

Hoewel er sinds eind 2016 nog wel sprake is van minieme schommelingen, ligt het gemiddelde rentetarief al anderhalf jaar vast op ongeveer hetzelfde percentage. In mei 2018 werd gemiddeld 2,4% rente berekend over de afgesloten hypotheken. Anderhalf jaar eerder was dit tarief bijna gelijk. Die ‘historisch lage hypotheekrente’ waar vooral geldverstrekkers graag mee adverteren, is dus al lange tijd stabiel.

Daling van 2%

Van 2012 tot 2016 was er juist sprake van een enorme daling van de gemiddelde hypotheekrente. Dit kwam met name door de opkoopprogramma’s en de lage rentetarieven die de Europese Centrale Bank doorvoerde om de economie in Europa te stimuleren. Deze maatregelen zorgden ervoor dat de hypotheekrente in ruim vier jaar daalde met twee procentpunten.

Vergeleken met het buitenland

Niet alleen in Nederland, maar overal in Europa maakt de rente eenzelfde ontwikkeling door op het moment. In de meeste landen zijn de tarieven de laatste tijd stabiel gebleven, maar ze liggen wel ver uit elkaar. Zo betalen Finnen de minste hypotheekrente met een gemiddelde van 0,87% (wat te maken heeft met de korte rentevaste periodes waar zij meestal mee werken) en betalen Ieren gemiddeld het hoogste rentetarief, zo’n 3,11%. Dit komt door de hoge opslag in Ierland bij het vaststellen van de hypotheekrente.

Langere rentevaste periodes

Uit de cijfers van DNB valt op te maken dat klanten verwachten dat die stabiele, lage hypotheekrente binnenkort stijgen gaat. Met de afbouw van de opkoopprogramma’s van de ECB is dit op de lange termijn ook de verwachting. Maar liefst driekwart van de recent afgesloten hypotheken heeft een rentevaste periode van minimaal vijf jaar. In 2012 gold dit nog maar voor 40%. Ruim een kwart van de hypotheeknemers sluit tegenwoordig zelfs een lening af met een rentevaste periode van meer dan 10 jaar.

Bank nog steeds populair voor hypotheek

De toezichthouder kwam met nog meer cijfers naar buiten. Zo blijkt dat ondanks de groeiende concurrentie op de hypotheekmarkt door onder andere verzekeraars en pensioenfondsen, de rol van de bank als hypotheekverstrekker nog zeker niet is uitgespeeld. Afgelopen juni bedroeg de totale hypotheekschuld bij Nederlandse banken zo’n €521 miljard, wat een groei van 0.3% ten opzichte van 2017.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Niet-Wijzigingsbeding

Het niet-wijzigingsbeding houdt in dat de hypotheekgever de bezwaarde zaak niet zonder toestemming van de hypotheekgever mag veranderen.