Vraag maand juli: “Ik werk als uitzendkracht, kan ik een hypotheek krijgen?”

2 juli 2009

Het verkrijgen van een hypotheek is het meest eenvoudig als u een dienstverband heeft voor bepaalde tijd met een intentieverklaring of voor onbepaalde tijd. Maar ook voor mensen die op uitzendbasis of bijvoorbeeld zelfstandig werken zijn er mogelijkheden voor een hypotheek.

Wanneer u op uitzendbasis werkt, wordt uw inkomen bepaald door het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren te nemen. Het gemiddelde inkomen kan maximaal het inkomen van het laatste kalenderjaar bedragen. Op basis van dit inkomen zal uw maximale hypotheek berekend worden.

Om dit inkomen aan te tonen dient u de jaaropgaven van de afgelopen 3 jaren aan te leveren en een werkgeversverklaring te hebben van uw huidige werkgever. Wanneer u tussentijds een WW of WIA uitkering heeft gehad, kan dit ook meegenomen worden in de berekening.

Nagenoeg alle banken hanteren deze werkwijze. Ook een hypotheek met NHG behoort tot de mogelijkheden, want hierbij wordt de eerder genoemde inkomensberekening ook gehanteerd.

Verder zijn er geen aanvullende voorwaarden voor mensen met inkomen uit uitzendwerk. Dit betekent dat u dezelfde hypotheek kunt krijgen als iemand met een vast dienstverband.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Recht van opstal

Het recht van opstal is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (vaak grond) een ander gebouw, andere werken of beplantingen in eigendom te hebben of te …